Milieu / Veiligheid

Net als u willen ook wij het milieu zo min mogelijk belasten. Wij selecteren onze grondstoffen daarom bewust. Dit geldt niet alleen voor de bovenlaag, de parketvloer. Ook de tussenvloer bestaat waar mogelijk uit milieuvriendelijke materialen. Vaak zijn de tussenvloeren van Salland Parket composteerbaar en vrij van schadelijke stoffen. Als grondstof voor deze tussenvloeren wordt vaak resthout gebruikt, voornamelijk van naaldbomen. Zo combineren wij nuttige, namelijk comfortverhogende eigenschappen, met aangename milieusparende eigenschappen. Dit is wel zo prettig.

Formaldehyde

Formaldehyde is een kleurloos gas met een specifieke, prikkelende geur. Formaldehyde komt in de handel voor als formaline, een oplossing van formaldehyde en water. Het komt in tal van bouw- en decoratiematerialen voor en kan een belangrijke oorzaak zijn van de vervuiling van het binnenmilieu. Formaldehyde komt onder andere voor in lijmen en harsen.
Om het milieu en uw gezondheid te beschermen, moet het gebruik van Formaldehyde teruggedrongen worden.
Hier spannen wij ons actief voor in.

Salland Parket is tevens VCA gecertificeerd !

VCA betekent Veiligheid Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

Het VCA-systeem is in eerste instantie ontwikkeld om bedrijven, die diensten verlenen aan de (petro)chemische industrie op een objectieve manier te toetsen en te certificeren op hun VGM-beheersysteem. De VCA is een meetlat voor VGM-beheersystemen van uitvoerende (opdrachtnemende) bedrijven, ook bijvoorbeeld in de bouw, metaal, installatie- en transportsector.

Het VCA-systeem wordt beheerd door de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV), een onafhankelijke stichting. In de SSVV zijn alle bij het VCA-systeem betrokken partijen vertegenwoordigd.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website:

http://vca.nl